constructii metalice
16.03.2021

Cum începi construcţia unei hale industriale?| Comsales Expert

Prima etapă care trebuie parcursă pentru a începe o construcție industrială este obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare (CUP). Acesta se obține în baza depunerii unei cereri la autoritatea locală (primărie) cu următoarele documente (în original și copii):


1) Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);


2) Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului construit;


În cazurile de excepție se includ și alte documente adiționale pe lângă cele enumerate mai sus:


3) Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;


4) Schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;


5) Schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se eliberează împreună cu mai multe avize solicitantului în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului. La cererea titularului, termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare poate fi prelungit o singură dată pe un termen de pînă la 12 luni.


La certificatul de urbanism pentru proiectare (CUP), emitentul va anexa:


· planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia;


· avizul sanitar;


· avizul de acordare a terenului pentru amplasarea, proiectarea obiectelor;


· avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în comun cu serviciul de salvatori și pompieri;


· avizul expertizei ecologice de stat;


· avizul (prescripția tehnică) al administratorului drumului, în cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona drumului public.

Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, avizele enumerate mai sus.
 

Sursa: LEGE Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Solicitarea consultației

Lăsați o cerere, vom fi bucuroși să discutăm proiectul dvs.

Solicitarea consultației

Vom fi bucuroși să discutăm proiectul cu dvs. Introduceți datele de contact, indicați timpul comod și lăsați un comentariu cu detaliile proiectului, iar noi vom reveni cu un apel.

✓ Valabil